Begovo Razdolje
Home >> Aktivnosti >> Begovo Razdolje -home------------------------------------natragsljedeća

 

 

 

Begovo Razdolje

Begovo Razdolje je mjestašce smješteno u srcu Gorskoga kotara, na zapadnim obroncima Bjelolasice. To je najviše naselje u republici Hrvatskoj, na 1078 m nadmorske visine. Stanovnici Begova Razdolja zbog položaja i mikroklimatskih uvjeta njihova mjesta tradicionalno su bili orijentirani šumarstvu. Početkom 20. stoljeća, kada selo doživljavalo svoj najznačajniji razvoj, stanovništvo se je uz šumarstvo bavilo prijevozom drva i ugljena na jadransku obalu, te lovom divljači, najčešće kune, lisice i srneće divljači. Odlazak ljudi iz Gorskoga kotara u Ameriku početkom 20. stoljeća nije zaobišao ni Begovo Razdolje jer je tada nekoliko obitelji napustilo ovo mjesto u potrazi za bojim životnim uvjetima. Posebnost Begova Razdolja svakako je njegov govor, tj. narječje koje se još danas govori. Jedan dio sela govori štokavski ikavski, dok drugi dio kajkavski. Razlog tomu je vjerojatno samo podrijetlo obitelji. Naime, jedan dio njih vuče svoje podrijetlo iz Istre, kao što su obitelji Vodopić i Gržinić, dok su drugi dio sela naselile obitelji iz kupske doline, a to su obitelji Mihelčić, Karlović, Klobučar…

Danas Begovo Razdolje ima svega četrdesetak stanovnika, uglavnom starijih. Umjesto šumarstvu, lokalno se stanovništvo sve više okreće turizmu i poljoprivredi s naglaskom na stočarstvu tako da se u Begovu Razdolju danas nalazi najveća farma krava u Primorsko-goranskoj županiji, farma obitelji Francišković, kojoj je moguć turistički posjet uz upoznavanje sa svim procesima. Već sam zemljopisni položaj mjesta ima dobre predispozicije za razvoj turizma. Činjenica da je to najviše naselje u Hrvatskoj s najviše snježnih oborina, potpuno očuvanoga prirodnoga okoliša, velika je startna osnova za osmišljavanje suvremene turističke ponude. Dobra cestovna povezanost, izvrsna infrastruktura (struja, vodovod, telefon), te blizina Rijeke i Zagreba, pogotovu nakon završetka auto-ceste, sljedeće su komparativne prednosti Begova Razdolja. Zemljopisne prednosti zasigurno su najznačajnije i ovomu mjestu daju prepoznatljivost. Osim toga u Begovu Razdolju očuvano je i graditeljsko naslijeđe u svom izvornom obliku i ostale socio-kulturne značajke, kao što su autohtona narječja i tradicionalne kućne radinosti. Tek splet svih tih čimbenika daje Begovu Razdolju privlačnost i predstavlja ga kao značajan turistički potencijal u hrvatskim okvirima, a kao najbolju turističko odredište za odmor u Gorskom kotaru prepoznali su ga mnogi turisti i posjetitelji.

 

 

 

 

   
autor
sk Mrkopalj / design & development: rackiz