Ski klub Mrkopalj
Literatura

 

 

 

Ciljevi i djelatnosti kluba

Osnovni sadržaj djelatnosti naše udruge je:

  • okupljanje mladeži i građana radi bavljenja skijaškim sportom
  • poticanje i promocija skijaškoga sporta
  • razvijanje i unapređenje suradnje na svim razinama u skijaškom sportu uopće
  • sudjelovanje u domaćim i međunarodnim skijaškim natjecanjima
  • organizacija sportskih natjecanja i drugih sportskih priredaba
  • stalno usavršavanje kvalitete natjecatelja
  • školovanje i usavršavanje vlastitoga stručnoga pedagoškoga kadra
  • praćenje zdravstvenoga stanja i organiziranje posebne zdravstvene zaštite članova i natjecatelja
  • predstavljanje i unapređenje svih oblika suradnje s tijelima lokalne samouprave i stručnim ustanovama na ostvarivanju ciljeva Kluba


 

 
autor - klikni
sk Mrkopalj / desigen & development: rackiz